Central Council

NSCI Mumbai, 2018 Central Council.

LIST OF CENTRAL COUNCIL MEMBERS-2018 (NSCI-MUMBAI REGION)
1Mr.Jayantilal H.Shah
2Mr.Atul H.Maru
3Mr.Abhinav Gupta
4Mr.Rakesh Malhotra
5Mr.Mehul Shantilal Shah
6Mr.Dilip Vardhan
7Mr.Vivek Didwania
8Mr.Suresh Seth
9Mr.Kamlesh Talreja
10Mr.Anil Seth
11Mr.Umrawmal Barmecha
12Mr.Viren Shah
13Mr.Abbas Contractor
14Mr.Ramesh Jaisingh
15Mr.Sunil Kapur
16Mr.Vijay Advani
17Mr.Harmohan Chopra
18Mr.J.S.Dawer
19Mr.Ashok Ahuja
20Mr.Amit Menda
21Ms.Supriya Devgun
22Mr.Dilip Burad
23 Ms.Bhavna Bafna
24Mr.Sandeep Mehta
25Mr.Yogesh Dhameja
26Mr.Bherulal Choudhary
27Ms.Kshipra Jain
28Ms.Vandana Rana
29Mr.Manish Lakhi
30Mr.Lalit Shah

 

NSCI Delhi, 2018 Central Council.

CENTRAL COUNCIL – DELHI -2018
1MR.RAJEEV MINOCHA
2MR.VINOD MAHESHWARI
3MR.NARINDER LAMBA
4MR.NEELKANT BAKSHI
5MR.RAVI THUKRAL
6MR.RAVI KIRAN AGGARWAL
7MR.SANDEEP JAIN
8MR.JAWAHAR NARANG
9MR.RAJINDER KR.BANSIL
10RAJINDER KUMAR KANODIA
11ADESH KR.JAIN
12SUDHANK BHARTI
13SUNIL CHAWLA
14ASHISH KUMAR SHROFF
15CHANDAN JAINI
16SANJAY BERRY
17AKHIL NAHAR
18.DIPTI JAIN
19.MALLIKA JAIN
20PANKAJ KHANDELWAL
21RISHI GUPTA
22RAKESH SOOD
23SUSHIL KUMAR GUPTA
24MANISH JAIN
25DEEPAK MALHOTRA
26ASHISH NAHAR
27GOVIND ROHATGI
28EASCHNNA SINGHAL
29ARVINDER SINGH
30VIVEK SINGH